Cannary Wharf
Журнал

Обичайте живота си – Почитайте ценностите си

„Да бъдем това, което сме, и да станем това, което сме способни да станем, е единственият край на живота!“
Р. Л . Стивънсън

Почитайте ценностите си
Смятате ли, че колкото и да работите, за да бъдете по-щастливи, изглежда само се чувствате по-конфликтни? Ако откриете, че е решение, което трябва да вземете, или мнение, което да обмислите, запитайте се: „Това отвежда ли ме по-близо или по-далеч от живот, който е съобразен с моите ценности?“
Истинското щастие се постига, когато живеем живота си в съответствие с нашите ценности и почитаме нещата, които имат най-голямо значение в живота ни.