Dani Photography
Нека поговорим за...

Автопортрет

Авторпортретът може да е и нещо свързано с Вас самите. Всеки един от нас е направил един за себе си!

Dani Photography

Така човек преоткрива себе си! Обръща камерата си или телефона и… хоп снимка! Показваш емоция и понякога това е доста сполучливо за зрителите.
Обърнете камерата към себе си и се представете по интересен и оригинален начин.

Успех!