Dani Photography
Нека поговорим за...

Правилото на третините

Едно от най-разпространените правила на композицията е Правилото на третините.

При него мислено разделяме кадъра на три равни части по хоризонтала и по вертикала. Линиите, които разделят снимката ни се наричат силни линии, а точките, в които те се пресичат – силни точки.

Ако поставим акцента в нашата снимка върху силна точка или силна линия, то има голям потенциал да фокусираме по-добре вниманието на зрителя върху акцента.

Едновременно с това обаче е необходимо да съобразяваме и баланса във фотографията ни, т.е. правилото на третините не е „рецепта“ за успешни снимки, а по-скоро инструмент, който в дадени ситуации работи, а в други – не.

От Софийска фотографска школа