Dani Photography
Нека поговорим за...

Контраста във фотографиите

Контраста във фотографиите или силата на големите разлики.

Често контрастът е основата на нашите снимки. Противоположностите създават напрежение, което привлича вниманието на зрителя.

Те могат да са цветни, светлинни или пък на емоциите, както и на формите.

Dani Photography
www.daniphotography.eu