• Nikon D5300
    Фотография

    История на Фотографията

    Ще ви дам малко информация за Историята на фотографията! Насладете се! „Историята на фотографията по отношение на разбирането, че светлината, преминаваща през отвор може да създаде изображение, е дълга. Едва през относително последните десетилетия, фотографията става повсеместна. Гръцкият философ Аристотел е първият, който забелязва явлението, че светлинните лъчи се събират, за да преминат през малки дупки и при удряне на повърхност зад тях дават обърнат образ. Въпреки това, едва през 16-ти век камерата обскура влиза в употреба. Това се състоеше от малко повече от затъмнена стая с дупка в едната стена, така че изображение на външния изглед се проектираше на стената срещу отвора. Камерите с отвори, които и днес се…